Sint-Jakob Mechelen

Belangrijke momenten in het leven worden in de kerk op een bijzondere wijze gevierd : doopsel, eerste communie, geloofsbelijdenis, vormsel, huwelijk, uitvaart...  Naast deze 'kerkelijke' vieringen proberen we in onze gemeenschap ook aandacht te hebben voor andere belangrijke, blije en trieste, gebeurtenissen die plaats vinden in een mensenleven : geboorte, jubileum, ziekte, ongeval, verhuis, overlijden...

Daarom heeft in onze gemeenschap elke wijk zijn/haar straatantenne. Dat zijn mensen die aandacht hebben voor het lief en leed in hun buurt en dit signaleren zodat we daar als gemeenschap gepast en attentvol kunnen op reageren. Verantwoordelijke voor deze straatantennes is:

 

Mieke Jacobs
tel. 015 41 91 99