Sint-Jakob Mechelen

Tijdens de vakantiemaanden mochten we drie kindjes (foto's) verwelkomen in onze gemeenschap: Henri Philipsen, Steven Meskens en Adalia Van Camp. En tijdens de eucharistieviering op zondag 22 september wordt Naya Vandeweyer, dochtertje van Tineke Wouters en Sep Vandeweyer, gedoopt.
Mogen deze kinderen in de warme geborgenheid van hun ouders, van peter en meter, familie en vrienden, openbloeien tot vredevolle mensen, zoals God hen gedroomd heeft.

Optimized 190714 henri philipsen3Optimized 190728 steven meskens3Optimized 190818 adalia van camp3