Sint-Jakob Mechelen

Geschiedenis

De wijk Stuivenberg, in het zuidwesten van Mechelen, gelegen tussen het Vrijbroekpark, de Zenne, de Warande en het kanaal Leuven-Dijle, was tot halverwege vorige eeuw, een uitgesproken agrarisch gebied. Pastoraal ressorteerde Stuivenberg deels onder de parochie Sint-Jozef Battel en deels onder de parochie Sint-Jan Berchmans.

Kort na de grote oorlog werden stelselmatig de landbouwbedrijven verdrongen door verkavelingen en residentiële woningbouw. Door de geleidelijke toename van het aantal inwoners werd toen beslist op Stuivenberg een annex-parochie, oftewel kapelanij op te richten.

In het  Koninklijk Besluit dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 1961 lezen we : '...in de wijk Stuivenberg, te Mechelen is opgericht, onder aanroeping van de Heilige Jacob, tot annexe afhangende van de hulpparochie van de Heilige Jozef, te Battel...'

Jef Van Beersel pr., onderpastoor van Sint-Jan Berchmans, wordt benoemd als kapelaan en kort daarop hebben de eerste erediensten plaats in een voormalige drukkerij op beneden-stuivenberg.

Sint-Jakobkapel

Ondertussen worden er plannen gemaakt voor de bouw van een multifunctionele kapel en ontmoetingsruimte op een perceel grond van de toenmalige dekenij aan de Stuivenbergbaan 141.  Uiteindelijk, in 1967 wordt het Sint-Jakobcentrum gebouwd en in 1968 in gebruik genomen.

Gemeenschapsploeg

Nog geen tien jaar later, na het overlijden van kapelaan Van Beersel en enkele tijdelijke kapelaans verder, heeft de Sint-Jakobgemeenschap geen herder meer, en blijft als één der eerste slachtoffers van het dalend aantal priesters een beetje verweesd achter. Op 25.10.84 verschijnt in de Mechelse Week een artikel 'parochie op sterven na dood ...geen Kerstmis meer in Sint-Jakob dit jaar ?.... geen eucharistievieringen meer ?... het zit er allemaal dik in...'

Daarop neemt een gedreven team vrijwilligers, een parochieploeg 'avant la lettre', het pastorale roer in handen. En met de steun en onder de hoede van de opeenvolgende pastoors van de naburige Sint-Jan Berchmansparochie heeft de Sint-Jakobgemeenschap zichzelf levendig in leven kunnen houden... tot op vandaag.

Uitbreiding

Binnen korte tijd zal het aanzicht van de wijk, de omgeving van de Sint-Jakobkapel, opnieuw een metamorfose ondergaan. Immers, recent werd de herbestemming voor het agrarische binnengebied van Stuivenberg goedgekeurd. Een groot deel van de overgebleven landerijen zullen plaats ruimen voor een nieuw stadsbos (23 ha) en 330 nieuwe wooneenheden (32 ha). Waardoor het uitzicht totaal zal veranderen en het aantal inwoners van de buurt met 50 % zal toenemen.